Brief 1-b


Date (sent): 6 juni 1865
Writer: G. W. Bloemers
Place: Gibbsville, Wisconsin
Addressee: Derk Willem te Selle
Address (sent to): Winterswijk
Date (received): 19 juli 1865

Korte samenvatting:

Oom Bloemers krijgt de eerste brief die hij verzonden heeft terug omdat degene die deze brief mee zou nemen naar Nederland werd bestolen in New York en daardoor gedwongen was naar huis terug te keren in Wisconsin. Bloemers schrijft meer over de Amerikaanse Burgeroorlog (1861 – 1865) die in april was beëindigd. De eerste levensbehoeften zijn nog steeds erg duur en het leven in Wisconsin is erg hard. Bloemers maakt enkele gunstige opmerkingen over de recent vermoorde president, Abraham Lincoln.

  • boek niet verzonden in juni; nu tweede poging.
  • twee brieven ontvangen.
  • beschrijving burgeroorlog; overgave van de Zuidelijke Staten ; president Lincoln vermoord.
  • weersomstandigheden.
  • brief arriveert op 19 juli te Winterswijk.

Juni   den 6   1865

ok laat ik u weten, dat mien erste voormemem verhiender is met dat boek te stueren, die man heeft tot Nujork geweest en daar hebben zij hem zien geld afgestolen toen moest die man weer na huis toe en ik kreg het boek en den brief weer te huis en nu meen ik weer kanst te hebben, ok laat ik u weten alles dat ik de beide brieven hebbe ont­van­gen, den enen tot verbliden, en den anderen tot droefheid waar over zij geschreven heeft an dat verzoek kunnen wij voor, niet voldoen waant er moet hier ok van wegen den orlog zo veel op gebragt woden, en de klederstoffen en alle dingen even duer  Gout of zilver zit men tans niet meer, het is alle papiren gelt en dat u hier niet helpen kan was zij hier  Wat levensmidelen angaat dan zou haar nog kunne geholpen worden  zegt dat eens tegen delaa ten dollen en doet haar de groetenis, en verder laat ik u weten dat Gerrit Jan ten dollen ok is in den loting gevallen, maar hij heeft gekogt voor 7 hondet en tien dollaar gekost, en dat voor een jaar en Aleida haar broeder die is ok onder dienst, maar de geloten die komen gau wer te huis waant het Zuiden heeft zig overgegeven, en de zuidelike pre­ze­dent die hebben ze gevangen genomen en de mordenars van de nordelik prezedent die hebben ze ok  zo dat het nu schint dat het wel gau vrede zal worden  die orlog die heeft wat mensenleven gekost Waant de verbittering was groort.

waant zo ze schriven, en getuigen dan zijn er duizent en dui­zen­den van honger om gekomen in het Zuiden die daar gevangen zaten en wat die orlog gekost heeft daar junt gij u geen denkbeet van maken en het wort ok in jaren nog niet weder overwon­nen waant het Zuiden hat ter zig op voorbereit en het noerden moest toen alles nog erst bijeen verzamelen en daar bij was de noordelike pre­ze­dent van een zagten art zo dat hij erst nog veel dingen wilde sparen en wierde de woede nog groter doen gingen zij an branden en verwoesten en zo heeft het de Here behat dat ter een eide is an gekomen  nu moet ik u in dagtig maken dat tussen den ersten brief en den latsten meer dan 4 maanden zijn verlopen Waant de erste brief en het dije zijn weer trug ge­komen, en daar het schriven mij zo moejelik valt zo heb ik dog besloten hem tog maar af te sturen, en zo u het boek ter hande komt en gij heb het ens goet door gelezen en de bibel plaatsen na gezijen schrift dan ens weer hoe dat het u is geval­len  nu laat ik u ok nog weten dat het hier wel virtien dagen buiten gewoon warm is gewest en an houden de droogte hebben gehat maar tans ter wiel ik ziet te schriven regent het een betje en de vrugten stan redelijk goet  doet de groetenis aan de oude broeder koninges en de hartelijke groetenis an alle vrinden en bekenden bevallen