Brief 11


Date (sent): december 1872
Writer: Jan Hendrik te Selle
Place: Lancaster County, Nebraska
Addressee: Mevr. Dela te Selle-ten Damme, Broers
Address (sent to): Winterswijk, Netherlands

Nebreska Den December 1872

Goeden dag Zeer Waarde Moeder, en broe­ders met uwe Vrouwen en kin­de­ren hier zijn wij nu hoe gaat het met uw, hoewel wij wijnig hebben geschreven maar wij willen eens tot u overkomen en zien eens hoe gij het in oude Vaderland nog al hebt, hebt wat wit­te­brood Gaar, het zwart brood zijn wij afge­wend dat zal ons te zwaar zijn in de maag, voor een keer of wat, mischien nog wel eens weer wat nieuws maar nu zet maar op wat gereed is, zoo van de rijs smaakt alles Goed, en dan moet ik uw vee en uw Paard eens zien hoe een kerel of dat is, kunt gij ons daar­me terug brengen zoniet dan zullen wij maar blijven tot dat hij groot is, hoeveel zaat hebt gij verboudt, is er voor ons genoeg met. hoe ziet er dat wel uit, anders keeren wij maar weer terug, wij 289 bussel tarwe verboudt, Van 16 akker bijna 18 bussel Van den akker, Wij hadden 10 akker Winter tarwe daar hebben wij maar 9 bussel Van, had die na zijn doen ook eens zoo goed Geweest dan hadden wij een­mooijen hoop zaad gehad, maar tog wij zijn er goed met tevreden wij kunnen toch over twee hondert bus­sel verkopen daarbij heben wij nog omtrent 50 bussel boekWijt Ver­boudt, en voor eigen gebruik aardappels genoeg.

Deze zomer tarwe is 40 schepelzaad Grond wij Hebben die afgedaan in ruim ander­halve dag, met een span paarden, of liever Ge­zegd 2 paar­den voor het maai­machien vier binders en een man die de paarden drijft zoo kunnen wij ieder dag 25 schepelzaad af­doen, en opzetten, ik heb mij nu een Jaar geleden dit maai­machien gekocht voor 60 Dollaar, zij kosten anders tweehondert dollaar.

Ik kocht van een man die had zijn land verhuurd en ging zelfs herberg houden, hij wilde verkoopen, en niemand had bijna Geld om het voort te betalen ik had toen Juist mijne bijde Ossen verkocht en kocht dat ma­chien men maait er ook gras met, in een dag maait men zooveel gras als men nodig heeft voorhooi, ik Verkocht mijne bije Ossen voor hon­dert­vijf­tig Dollaar, ik kocht er wat weer voor 45 dollaar en ik kocht er een koe bij voor 31 dollaar, die drie stuk voor 76 zesenzeventig, nu had ik drie voor twee, en nog 79 dollaar over, en die ik weer­kocht waren ieder 2 en een half Jaar oudt die waren mij te jong voor mijn werk, toen ruilde ik weer met een ander die had twee 4 Jarige Ossen ik gaf hem 60 dollaar toe maar ik kon het alle ver­die­nen met breken prerie breken of omploegen 20 akker en ik ploegde die om in 14 dagen tijds toen had ik weer ossen als tevoren, ik had er een bij gewonnen en dat maai­machien en ik deet daarom mijn werk nu van dezen herfts heb ik die koe weer verkocht voor 45 dollaar zonder Geld vragen. Ik was op dat ogen­blik niet inhuis toen had die man dat geboden aan hanne dat ik terug kwam, kwam hanne mij tegen buiten die zijde past op dat gij uw niet vergist hij wil 45 dollaar voor die koe, want ik had ze twee dagen te voren gelaten voor 35 en dat was 10 dollaar meer, nu hebben wij nog een koe en twee sterken[1. Sterke: Een vaars, een koe die nog niet bij de stier is geweest. Een klamvaars is een vaars die sedert kort drachtig is gebleken.] die worden in begin van maart en in het laast melk of alle 3 ook de koe, nu hebben 6 beesten en een Paard dat is an­der­half Jaar oudt ik ben voor­ne­mens om er een bij te kopen als ik, Juits, die zelfde kleur kan krijgen want het maakt mij veel ver­schil 2 paarden die tegen elkander werken dat zij een kleur Hebben, 4 Vier Varkens heb­ben nu nog, 1 geslagt twee willen wij er nog slag­ten De een krijgt in het laats van Janua­rij poggen het Var­kens Vlees kost 3 en een half tot 4 cent het pond daar is hier niet zooveel van te maken als bij uw, maar dat zij vreten kost niet veel geld het koorn of Turkche wijte kost maar 15 cent den Bussel op de plek dat is 70 pond voor een bus­sel dus kunt gij wel den­ken dat er zich niet van behelpt in het spek eten men kan het beterkoop Eten als brood, het pond meel kost ook 3 en een halve cent het pont,

De boter 30 cent het pont Iejeren de twaalf of dozijn 22 cent, suiker 12 tot 18 cent het pont die wort hier Veel gebruikt en men koopt die niet bij het ons , maar nooit minder als 1 of 2 pond som­tijds 4 pond ik ben zoover mij dunkt ik kan bijna geen koffij drink­en zonder suiker en dan denk ik dat is ook al wat men er van heeft, alle weken een pond suiker kunnen wij heel goed op met onze drie kinderen, de jong­ste word in april 4 Jaar

Ons Is Een Jon­gedochter Geboren Den 20 maart En Die Was Vlug en Wel tot in het laats van Julij daar op kreeg zij een loop en dat wort vandag tot dag slim­mer en daarbij overgeven zoodat het niets binnen kon houden, en is ons Van Den Heere uit onze handen Weg genomen Op Den 8sten Aaugustus is het Oveleden;

Hoe gaat het Moeder Die is al zoo Ver Op hare Dagen ik heb Gezien uit G J zijn brief dat zij nog goed gezond was naar het lichaan maar hoe is het met de ziel, is die nog gezond of is die som ook ziek dat die uit ziet naar een eeuwige en altijd blijven­de ge­nees­heer.

de Groetenis van ons J H te S

(Toegevoegd op de rand:)

De tarwe kost nu 80 cent den bussel, de Groe­tenis van H J te Selle zij zijn ook alle Wel en Gezond.