Brief 14


Date (sent): 13 oktober 1873
Writer: Gerrit Jan te Selle
Place: Panama, Lancaster County, Nebraska
Addressee: Derk Willem te Selle

Korte samenvatting:

Enter Dutch translations of Summary here........

Lantkaster 13 Ochtober 73

Geachte vrienden ten tweeden male neem ik de Pen op om U eens een letter of wat te schrijven en te laaten weten als dat wij ons nog in eenen staat van gezondheid en welstant bevinden en hopen dit ook nog van U te Hooren Ware het anders het zoude ons van harten leed zijn Wij laten u weeten als dat Wij den 30 sten September eene Jonge Dochter hebben aangewonnen en hebben haaren naam genoemd Déla het welk in het Engels is Dile Moeder en kind zijn zeer voorspoedig,

Nog een maal koom ik op mijne Rijs teRug die was zeer voorspoedig en aangenaam althans op zee heb ik geen verdriet gehat maar wel plijzier ik had mijn Geld te Rotterdam omgezet voor f 2,25 den Doller De Rijs met vertering heeft mij ongeveer f 145 voor de Persoon gekost en voor 300 K (Kilo/Pond??) overwigt 21 Doller

Wij gingen met het spoor dag en nacht door en bleven van Dingsdag tot Zondag op, uitgezonder in Sicago daar moesten wij ons door de Stat laten brengen en wij lieten ons dan ook verlijden en zij bragten ons in een herberg en des Avons naar het Spoor en twee maal Eeten daar moesten wij 8 Doller voor betalen hadden wij het geweeten en hadden maar bij het Station daar wij aankwamen Gebleven dan hadden wij ook weer daar kunnen in stappen Maar Wij Wisten het niet toen Zijn Wij gegaan tot Nebreska Citi Daar moesten Wij des Zondags blijven Daar bleven wij bij eenen Stroube, Goede menschen daar hebben Wij drie maal Gegeeten geslapen naar het spoor gereden en ons in in alles geholpen voor 6 Doller toen ben ik Den anderen dag gegaan tot Bennet dan waaren wij nog 9 mijlen van Holland Cittij Zoo heet het dorp hier. Cittij, is Stat, en daar van daan heb ik mij met een Engelsman latten Brengen en kwaamen des mandags hier toen heb ik eerst een goede plek grond uit gezogd naar mijn zin en ben toen Donderdags naar Lincoln gegaan en heb mij 80 Aker land of 200 Schepelszaad gekogd voor 7 Doller den Aker

Gij zult wel zeggen hoe kunt gij dat, Welnu men geeft 6 persen Rent dat moet men onmidlijk betalen en zoo betaalt men 4 Jaar niet als Renten en dan betaalt men in 7 Jaar de Gehele Som

men heeft 20 persent te kosten als men het Derde Jaar betaalt en 20 Persent Korting als men in 2 jaar 40 Akker aanbreekt

dit laatste wort dan ook altijd gedaan. Schrij(f)geld geeft men niet,

Nu zal ik u een Schrijven hoe dat men hier begint. Een huis bout ider nadat hij Geld heeft Sommigen zelfs van zoden af gezet van buitten, maar tegenwoordig wort het niet meer gedaan maar voor 4 jaar toen de Eerste bewoonder hier het hout of planken nog 12 uur gaans moesten halen en zelfs niet konden varen dan moesten Zij al wat daar.

Maar nu hebben wij op 2 1/2 1, en op 5, 1 en 9 mijlen 2 Staat(i)ons en Steden van ons.

de Huizen worden hier geheel gezet van planken en binnen geplijsterd op latten alles is heel mooi ingerigt hetzij Kerken Huizen alles het Zelfde

alles wort met Stoom geschaaft geploegd men koopt alles klaar Deuren Raamen daar niets in of aan makeerd ik kocht voor 100 Doller mattrieel en hebben het met W.Leverdink in zeven dagen gezet men bouwt hier over een boerenhuis van 5 tot 14 dagen met twee man en men dekt alles met Spaandak dan Zijn het Zindelijke Huizen. Want men behoeft er ook niets in te doen, als Slapen eten en KoKoken voor Zich Zelfs voor Geen vee woor ooit gekookt.

Hoe het land hier wort begonnen men ploegt het tot op ongeeveer 2 duim diep en men laat het alsdan ligg als het in mij en Junij als het de tijd om te breken is geweest tot het najaar en dan wort het volkomen omgeploegd onmidlijk na de breking kan men er koren planten en nade ploeging is het goed tot alle vrugt. het breken en ploegen wort met 2 Ossen of met 2 Paarden gedaan en men kan alsdan 1¼ à 1½ Akker per dag ploegen het breken kost 2 en het ploegen 1¼ à 1½ Doller per Aker dan heeft men nodig 1 ½ Bussel zaaizaad een bussel is 5 Spint[1. Spint: a. Oude inhoudsmaat voor droge waren, 5 kop. Het twintigste deel van een hectoliter.
b. In Oost-Nederland een oude landmaat, bijvoorbeeld 2¼ are (200-250 m²; eigenlijk zoveel land als met een spint zaad bezaaid kan worden. (vergelijk: mud)] en moet 62 K (Kilo/pond??) wegen alsdan wort het later met macien gemaait nimant werkt met zijs of zigt

Met een macien maait men van 8 tot 10 Akker Per dag en 4 5 man binden het met een Zeel[2. Zeel: Draagriem, draagband van leer of doek, ook dik touw.] ook zijn er daar 2 man op zitten te binden die hebben Leverdink ook.

Mijn Broeders hebben Aanderen ook zijn er die Zelven binden en met IJzerdraad nog weer die niets als het bovenste en dan onmidlijk op de Wagen brengen alsan wort het buiten aan hopen aan 2, 3, of 4 hopen onmidlijk bij Elkaar als dan trekken er Somgen Rond met Dorsmachinen die wort gedreven door 10 paarden en 12 a Dertien man 6 Paarden Horen bij het macien en 3 man die verdienen aan ider bussel 5 Cent de ander moet men er bij doen 2 Werpen in 1 Snijd de bonden door 1 Stopt 3 Werpen het St(r)oo weg 1 meed het zaad 1 Vaart of Draagt het weg en 1 drijft de paarden en zoo wort 3 a 400 bussel per dag af gedaan

het land wort onmidlijk naden oogst weer geploegt tot het om is de opbrengs is van dit Jaar van 18 tot 21 Bussel per Aker ook het gras wort met machien gemaait dat kost Zoo 50 Cent van den Aker en als dan wort het met een hark van 9 voet lang zonder Hooijen met 1 paard het wort af gesneden en valt op de plaats waar het stond en is is onmidlijk droog 60 a 70 Akker land kan 1 man goed bewerken bossen of slooten zin in het land niet maar het heeft veel laagten die het water afvoeren maar er blijft nimmer 5 minutten is staan en alles is ook Even vrugtbraar een laag zwaarte aarde zonder zand op ongeveer 2 voet Dik alsdan heef men klij de Grond is hier vrugtbaar hier zijn menschen die 10 Jaar en langer geweest zijn en nog niet gemest hebben ik heb 18 Akker[3. N.B. 310 Schepelszaad is 44 ha 28 are] van Willem Leverdink gehuurt voor een Jaar dan heb ik zelver genoeg.

W Leverdink is mijn naaste Buurman Obbink van de Haart woont ok vlak bij ons Broeder Jan Henderik is van ons 1/2 mijl of 800 pas Kolste Heeft nu ook aan mijn grond 80 Akkers gekocht nu wil hij zijn Andere plaats verhuren of verkopen maar hij wil liver tussen de Hollanders wonen

Wij Zijn 3 mijlen van de kerk maar ider die kan vaart Hier , en men vraagt niet mag ik mede Rijden neen ider stapt maar in zolang er plaats is, hier is geen verschil tussen Rijk en Arm,

Ik ga uit timren men verdient 2 Doller per dag van 10 uur Maar nu wat minder ik heb 60 Bussel of 75 Schepel Wijte gekocht voor ongeveer 30 dagen werkens en 15 Bussel voor 11 Dollar , dus heb ik eten genoeg voor het gehele Jaar De Wijte Kost 65 a 75 Cent Kooren 30 Cent Spek 4 Cent Boter 25 Cent Eiren de 12 17 Cent ik heb 1 Koe die kost 35 Doller ik 1 Hond 1 Kat en Krijg 2 Varkens Wat kippen ik heb hooi in overvloed en Heb voor 6 Doller Koorn gekogt

Nu heb ik wel voor 3 Beesten genoeg Broeder JH Heeft 530 bussel Wijte , 119 bussel Haver H J 613 Bussel Wijte en 248 Bussel Haver behalve het Koorn dat wort aan de varken paarden en beesten gegeven.

(in een ander handschrift voortgezet – Anna te Selle – Jonker?)

Zeer geliefde broeders en zusters ik kan niet nalaten om er een letter of wat er bij in te voegen als dat ik door s heeren zegen heel voorspoedig ben dus broeders en zusters en alle naaste betrekingen verzoeken wij uw allemaal op het kindermaal te komen dat zouw ons heel aangenaam wezen want het is ons huisgenoten hier nog al stil want de huizen liggen hier nog al ver van ons af en dat en is ons nog al vreemt toe maar dat zal eindelijk ook wel wenen want wij………

Mijn Adres is G J te Selle
Noort Amerika Lantkaster, Co
Ponama, Po

14a, toegevoegd briefje

Br G J zal u ook wel een brief schrijven maar ik dacht er zelf ook maar een aan u te stuuren De vrugten zijn heel mooi De tarwe goed gelaaden zoo het voorkomt Koorn ook heel mooi wij hebben 64 Akkers met tarwe 7 met haver 7 met gerst 4 met rogge en 42 met koorn tarwe is goedkoop 70 Cent per bossel Gerst 30 Cent

Schrijft mij eens spoedig weer of gij dezen brief ontvangen hebt Mijn adres

H J te Selle
Firth
Lancaster Contrij Nebraska
Noord Amerika