Emigratie naar Amerika

In het midden van de 19e eeuw (1820-1880) verlieten duizenden West-Europeanen hun vaderland om zich in de Verenigde Staten en Canada te vestigen. Veel van de vroege immigranten in Amerika vonden nieuwe huizen, nieuw land en nieuwe welvaart. Terwijl zij zich in hun nieuwe leven vestigden, wilden zij hun nieuwe vrijheid en welvaart graag aan vrienden en familie in hun eigen land bekendmaken.

De vroege Winterswijkse emigranten van de familie te Selle maakten zeker deel uit van deze migratiegolf. Op de pagina “Early te Selle Emigrants” staan de namen van verschillende familieleden die naar de Verenigde Staten kwamen, en de staten waar zij zich uiteindelijk vestigden.

Waarom besloten zoveel leden van de familie te Selle om Winterswijk te verlaten en nieuwe kansen te zoeken in de onbekende gebieden van Amerika? Voor meer inzicht in die kwestie kunt u het boeiende artikel “Redenen om te emigreren” lezen.

De Atlantische oversteek was gevaarlijk en onzeker voor veel van deze emigranten. Sommigen zagen de oceaan voor het eerst, omdat ze aan boord van overvolle zeilschepen werden gedreven. Lees “Reis naar Amerika” om meer te weten te komen over de avonturen van de broers Jan Hendrik en Harmen Jan te Selle toen zij in 1865 van Winterswijk via Liverpool naar Amerika reisden aan boord van de SS Helvetia. Als u aanvullende verhalen heeft over de reis naar Amerika van uw eigen te Selle voorouders, stuur ons dan de verhalen en memorabilia.

Toen de familieleden te Selle in de Verenigde Staten aankwamen, zochten zij aanvankelijk naar Nederlandse gemeenschappen van familie en vrienden die hen konden helpen zich te vestigen. Velen vestigden zich aanvankelijk in de buurt van Sheboygan County, Wisconsin. Geleidelijk aan zouden sommige van de nieuwe Amerikaanse immigranten die eerste gemeenschappen verlaten en op eigen houtje op zoek gaan naar nieuw land en nieuwe kansen. De familieleden van Te Selle verspreidden zich snel naar andere staten, zoals Nebraska, Iowa, Kansas, Colorado, Montana en Washington. In dit “Amerika”-gedeelte van de website zijn rubrieken gewijd aan elk van de staten waar een aanzienlijk aantal Te Selles zich heeft gevestigd. Lees de delen die u het meest interessant vindt. Help ons deze secties nog interessanter te maken door uw eigen foto’s, verhalen, documenten en andere memorabilia over de migratie van Te Selle met ons te delen.

Naarmate de jaren verstreken sinds de eerste golf van Te Selle-immigranten, hebben nazaten van deze immigranten besloten terug te reizen naar Winterswijk om meer te weten te komen over hun familiegeschiedenis en -wortels. Ben je terug geweest naar Winterswijk om te zien waar de familie begon? Lees verhalen van Te Selle bezoekers aan Winterswijk, en stuur ons de verhalen en foto’s van uw eigen bezoek.