Nebraska

Bekijk de inhoud van de Nebraska sectie

De geschiedenis van de familie TeSelle in Nebraska is grotendeels de geschiedenis van drie te Selle broers die in het midden van de vorige eeuw vanuit Winterswijk, Nederland, naar de Verenigde Staten emigreerden:

Jan Hendrik en Harmen Jan emigreerden in 1865 en vestigden zich eerst in de buurt van Sheboygan, Wisconsin, waar hun tante Janna te Selle Bloemers woonde. In 1870 verhuisde Jan Hendrik naar Nebraska, gevolgd door Harmen Jan in 1871. Deze twee broers vestigden zich uiteindelijk in Lancaster County, Nebraska, ten zuiden van Lincoln nabij de huidige plaatsen Firth en Panama. De derde broer, Gerrit Jan, voegde zich bij hen in 1873.

De drie broers hadden in totaal 28 kinderen die de volwassenheid overleefden, en die kinderen gaven de broers meer dan 100 kleinkinderen! Veel van de kinderen en kleinkinderen bleven in Lancaster County en waren actief betrokken bij de groei en bloei van dat deel van Nebraska.

Het verhaal van deze drie broers werd samengesteld en bewaard door Norma TeSelle Prophet (1923-2009) ter voorbereiding van een TeSelle Family Reunion in augustus 1989 in Lincoln, Nebraska. Meer dan 230 afstammelingen van de drie broers waren aanwezig! Voor de reünie had Norma een reeks grote posterborden voorbereid met foto’s uit die tijd, stamboomkaarten, rapporten over de landbouwproductie, volkstellingsrapporten, plattegronden, enz. Na de reünie werden deze panelen opgeslagen op Norma’s zolder. Ze werden alleen af en toe naar buiten gebracht voor geïnteresseerde familieleden.

In 2010, na Norma’s dood, had Norma’s dochter Su Zanna K. Prophet de vooruitziende blik om de panelen in digitaal formaat te scannen, zodat ze elektronisch konden worden bewaard en gemakkelijker konden worden gedeeld met familieleden. Zij bereidde ook een gedrukt boek voor met kopieën van de panelen. Zij heeft de panelen en het boek genereus met ons gedeeld, zodat ze als onderdeel van deze website kunnen worden opgenomen. We zijn allemaal veel dank verschuldigd aan Norma voor het maken van deze panelen en aan haar dochter Su Zanna voor het bewaren van deze panelen in een digitaal formaat dat nog jaren kan worden gedeeld met vele familieleden van Te Selle. Bezoek de website sectie“TeSelle Family Reunion of 1989 – Lincoln, Nebraska” en geniet van het verhaal van de familie TeSelle in Nebraska.

 

*Noot: Op deze website hebben we de conventie aangenomen dat de familienaam wordt gespeld als “te Selle” voor degenen die in Nederland zijn geboren, en als “TeSelle” voor degenen die in de Verenigde Staten zijn geboren. Het was echter niet ongebruikelijk voor vroege te Selle-immigranten zoals de drie broers om hun Nederlandse naam te laten veramerikaniseren als “TeSelle”.