Bade – Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE

<Terug naar “Een geschiedenis van de Nederlandse nederzetting…”

[Opmerking: Deze inhoudsopgave toont de oorspronkelijke titels van het proefschrift, maar niet de oorspronkelijke paginanummers, die zijn geschrapt en vervangen door directe links naar de webpagina’s waarnaar wordt verwezen].

INLEIDING

I. OORSPRONG VAN DE KOLONISTEN

 • Een korte geschiedenis en geografie van Nederland
 • Kenmerken van de Hollander
 • Gelderland en Zeeland:
  • Aardrijkskunde
  • Kenmerken van het land en de mensen
  • Topografie en vruchtbaarheid van de bodem
  • Beroepen
  • Landbouw overwegend beroep
  • Het lot van de boer
  • De boerderij
  • De dagelijkse voeding van de boer
  • Kenmerken van de boeren
  • Dienaren en hun taken
  • Bijgeloof van de Gelderlander
  • Religie en religieuze gebruiken
  • De Heer Pastoor en zijn preken
  • Onderwijs

II. IMMIGRATIE EN VESTIGING

 • Nederlands motief om naar Amerika te komen
 • Hun toekomstige huis
 • De reis over de Atlantische Oceaan
 • Financiële status bij aankomst in New York
 • Periode van snelle Nederlandse immigratie in Wisconsin
 • Motief voor migratie naar Nebraska
 • Methoden voor het verkrijgen van grond
 • Effect van de Homestead Act op immigratie
 • De voorhoede van de kolonie
 • De aankomst van de eerste groep gezinnen
 • Hun ervaring
 • Alleenstaande mannen vestigen zich in de kolonie…
 • Andere groepen arriveren
 • De familie Walvoord arriveert
 • William Daharsh komt naar de nederzetting
 • A. Vandertook vestigt zich in Holland
 • Migratie uit Missouri
 • Afrekening gemaakt in Buda Precinct; Het resultaat ervan
 • Dochterkolonie georganiseerd in Kansas
 • Dochterkolonie georganiseerd in Linden, Washington
 • Financiële moeilijkheden en ontberingen van de Nederlandse pioniers
 • Samenvatting

III. LEVEN EN GEWOONTEN VAN DE NEDERLANDSE PIONIER

 • South Pass Precinct zoals de pioniers het aantroffen
 • Verbeteringen aan de boerderij
 • Brandwachten
 • De dug-out
 • De bouw van de dug-out
 • De ervaringen van de pioniers in hun nieuwe woonplaats
 • Meubilair en andere uitrusting van de dug-out
 • Brandstof
 • Dagschotel
 • Het vangen van vrij wild
 • Serveren van maaltijden
 • Middelen om boodschappen te doen
 • De rol van de vrouwen van de pioniers
 • De eerste huwelijken
 • De eerste baby’s geboren in de nederzetting
 • Gebruiken eigen aan de Nederlandse pioniers
 • Ervaringen van de pioniers
 • Mr. Brethouwer vestigde de eerste winkel
 • Het bedrijf gekocht door Mr. Walvoord
 • De tweede winkel in Holland
 • De winkel gebruikt als ontmoetingsplaats door de pioniers
 • Het dorp in 1900
 • De Fourth of July viering in Holland
 • De andere dorpen naar de nederzetting
 • Andere ondernemingen
 • De spoorweg door South Pass Precinct
 • Deelname van de Hollanders aan de aanleg van de weg door South Pass Precinct
 • Politieke opvattingen over de nederzetting
 • Samenvatting

IV. GEZONDHEIDSPROBLEMEN VAN DE PIONIERSNEDERZETTING

 • Gezondheidsrisico’s van de pioniersnederzetting
 • Gebrek aan medische hulp
 • Huismiddeltjes van de pionierende moeder
 • Besmettelijke ziekten
 • Koorts en ague
 • De pionierende moeder en de vroedvrouw
 • Mrs Carlson als vroedvrouw
 • De ontberingen van een vroedvrouw
 • De plattelandsdokter
 • Dr. Brethouwer en zijn medische praktijk
 • De eerste dokter
 • Dr Demoree
 • Dr. Tou Vella
 • De Dominee maakt reclame voor een dokter
 • Dr. Was komt naar de schikking
 • Doctor Was
 • De vroege carrière van de dokter
 • Zijn ontvangst in Holland
 • Zijn eerste zaak
 • Zijn succes in de verloskunde
 • Zijn gebrek aan succes op andere gebieden van de medische kennis
 • De vestiging van artsen op een nieuwe locatie
 • Ontberingen ondervonden door Dr. Was
 • Samenvatting

V. GESCHIEDENIS VAN DE KERK IN HOLLAND, NEBRASKA

 • Een korte geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk in Nederland
 • De Nederlandse Hervormde Kerk gesticht in Amerika
 • Omstandigheden die de groei van de kerk beperken
 • Een scheuring in de kerk in Amerika
 • Een plan van vereniging en onafhankelijkheid van de moederkerk
 • De groei van de kerk na 1847
 • De organisatie en leerstellingen van de Gereformeerde Kerk in Amerika
 • Spirituele uitingen van de pionierskolonisten in Holland
 • Vroege gebedshuizen
 • Een Nederlandse Hervormde Kerk georganiseerd in Holland
 • De eerste dominee en kerk
 • Bouw van de tweede kerk
 • Plan van aanleg
 • Een korte geschiedenis van de predikanten in Holland
 • De organisatie en doctrines van de kerk in Holland
 • Het Zendingsgenootschap
 • Andere kerken georganiseerd binnen de nederzetting
 • Vroege gebruiken van de kerk in Holland
 • Huwelijk en echtscheiding
 • De verloving van de dochter
 • Het bruiloftsfeest en de bruidschat
 • De kerk wordt gemoderniseerd
 • Samenvatting

VI. ONDERWIJS IN DE PIONIERSNEDERZETTING

 • De school en haar waarde voor een gemeenschap
 • Onderwijsachtergrond van de Nederlandse pioniers
 • De eerste school in de Nederlandse nederzetting
 • De locatie van de eerste school
 • De eerste leraren
 • De tijdelijke schoolgebouwen
 • De leerplannen en leerboeken
 • Het eerste permanente schoolgebouw
 • Aannemers voor de nieuwbouw
 • Het salaris van de leraar
 • Vroege aanwezigheid
 • Duur van de termijn
 • De vroege uitrusting van de school
 • Eerste Nederlandse pioniers die lid worden van het schoolbestuur
 • Organisatie van andere scholen in de nederzetting
 • Relatie tussen school en kerk
 • De belangstelling van de Dominee voor onderwijs
 • Het schoolgebouw als centrum van sociale activiteiten
 • Het schoolgebouw gebruikt voor politieke doeleinden
 • Isolatie van de pioniersschool
 • De sneeuwstorm van 1888
 • Onderwijsachterstanden in de pioniersnederzetting
 • De onderwijsidealen van de Nederlandse pioniers
 • Samenvatting

VII. DE EVOLUTIE VAN DE LANDBOUW

 • Landbouw in de Nederlandse nederzetting
 • Handicaps bij de ontwikkeling van landbouwmethoden
 • De zode doorbreken
 • Landbouwwerktuigen van de Nederlandse pionier
 • De voortgang van de kolonie
 • De kennis van de pioniers in het onderhoud van landbouwmachines
 • Een smederij gevestigd in Holland
 • Moderne machines en hun effect op de productie
 • Een nieuw tijdperk in de ontwikkeling van landbouwmethoden
 • De dorsmachine en de stoommachine
 • Het melkopvulstation
 • De acceptatie van moderne landbouwmethoden door de Hollanders
 • Landbouwstatistieken van de Nederlandse pioniers
 • Samenvatting

VIII. DE NEDERLANDSE NEDERZETTING VAN VANDAAG

 

BIBLIOGRAFIE

 • Algemene rekeningen
 • Lokale Publicaties
 • Handschriften
 • Persoonlijke interviews

ILLUSTRATIES