Reis naar Amerika

Twee broers Te Selle, Jan Hendrik (1838 – 1921) en Harmen Jan (1844 – 1919) emigreerden in oktober 1865, samen met Jan Hendrik’s vrouw Hanna Berendina Onnink (1841 -1929) vanuit Winterswijk in Nederland naar Gibbsville in de staat Wisconsin in de Verenigde Staten. Harmen Jan beschrijft in Brief 2, gedateerd 26 november 1865, op interessante en gedetailleerde wijze hun overtocht naar Amerika. De brief is opgenomen in de hoofdrubriek Brieven uit Amerika.

Nadat de twee broers Te Selle en Hanna vanuit Rotterdam de oversteek naar Hull in Engeland gemaakt hadden, gingen zij per trein naar Liverpool waar zij op 12 oktober 1865 aan boord gingen van het schip dat hen naar de Verenigde Staten zou brengen. Hoewel Harmen Jan in zijn brief het schip niet bij name noemt is uit onderzoek door Robert TeSelle van passagierslijsten uit die dagen vast komen te staan dat de naam van hun schip S.S. Helvetia was. Het schip werd in 1864 gebouwd door Palmer’s Scheepsbouw- en IJzerbedrijf N.V. De tonnage van het schip bedroeg 3.318 ton. (Klik op deze snelkoppeling voor meer informatie over het stoomschip Helvetia.)

Op pagina 6 van de passagierslijst zijn, dichtbij de onderkant van het blad, de volgende namen te vinden:

J.H. Selle (leeftijd 27 jaar)
Hanna Selle (leeftijd 24 jaar)
H.J. Selle (leeftijd 21 jaar)

Kennelijk heeft degene die in Liverpool de namen op de passagierslijsten invulde het niet noodzakelijk geacht dat ook het voorvoegsel “te” in de naam “Te Selle” werd opgenomen in de lijst. Waarschijnlijk werd een juiste schrijfwijze niet zo belangrijk geacht. Overigens werd ook niet zo nauwgezet gekeken uit welk land de emigranten afkomstig waren. Volgens de lijst kwamen de Te Selles uit Duitsland!

U kunt de onderstaande snelkoppeling gebruiken voor een meer complete beschrijving van de passagierslijst en voor het bekijken van afbeeldingen van bepaalde pagina’s.

S.S. Helvetia Passagierslijst: Liverpool, van Engeland naar New York City, New York; 12 oktober – 30 oktober 1865