Genealogie

(Ga rechtstreeks naar de website genealogie)

De eerste generatie van de familie-genealogie Te Selle begint met Hermen Wijggers, die we later ook tegenkomen onder de naam Hermen te Selle. Hij leefde van 1685 tot 1736. Volgens de gewoonte van zijn tijd kreeg hij oorspronkelijk de achternaam Wijggers omdat hij werd geboren op een boerderij met de naam “Wijggershuisje”.

Toen hij echter in 1712 trouwde met Geesjen Schreurs en verhuisde naar de boerderij “De Selle”, werd zijn achternaam door zijn buurtgenoten veranderd in “Te Selle”. Tenslotte werd en word je in het Achterhoekse aangeduid met de naam van de boerderij die je bewoont.

Gedurende de tijd dat Nederland was ingelijfd door Napoleon (1810-1813) en deel was gaan uitmaken van het Franse keizerrijk werd de naam Te Selle een officiële familienaam na de invoering van de Burgerlijke Stand. Dit is nadien nooit meer gewijzigd en zodoende kregen zoons en dochters steeds de achternaam van hun vader en werden ze – tenminste officieel – niet meer genoemd naar de naam van hun boerderij. Aangezien deze veranderingen plaatsvonden voordat de emigratie naar de Verenigde Staten op gang kwam kunnen we er vanuit gaan dat iedereen die thans de naam Te Selle draagt in onze familiestamboom thuishoort. Nergens in Nederland of in Amerika zijn we tot op heden mensen tegengekomen met dezelfde familienaam die niet in deze stamboom terug te vinden zijn en hun stamvader hebben in Hermen Wijggers/te Selle.

Geert te Selle in Winterswijk, Nederland is de eerst-verantwoordelijke persoon voor het verzamelen en organiseren van alle gegevens met betrekking tot de Te Selle familie-genealogie. In de Verenigde Staten hebben Norma Prophet -TeSelle uit Firth in Nebraska en Ellen Boal-TeSelle uit Boulder in Colorado een geweldige bijdrage geleverd aan de genealogische details en aan het traceren van de familie TeSelle in Amerika. Tal van andere familieleden en buitenstaanders hebben informatie, foto’s en andere interessante documenten toegestuurd.

Hebt u, lezer van deze website, nog leuk aanvullend of belangwekkend genealogisch materiaal tot uw beschikking, neemt u dan alstublieft contact op met Geert of Ellen. Beschikt u over historisch bronnenmateriaal zoekt u dan contact met Dirk Willem te Selle in Enschede. U kunt contact opnemen met webmaster@tesellefamily.com.

De op deze website gepubliceerde genealogie bevat tegenwoordig een compleet overzicht van generatie I tot en met generatie VI. Teneinde de persoonlijke levenssfeer te beschermen zijn de generaties na generatie VI slechts gedeeltelijk op deze openbare website weergegeven. Iedereen die geboren is na 1920 en nog steeds in leven is wordt vermeld met de toevoeging “afgeschermd”.

Hoewel wij de gegevens van nog in leven zijnde personen niet publiceren hebben wij wel de beschikking over een complete genealogie die alle generaties omvat. Wij streven er dan ook naar om zoveel mogelijk gegevens over de Te Selle-familie te verzamelen. Gegevens zowel uit het verleden als uit de tegenwoordige tijd. Neemt u contact op met Geert te Selle als u informatie hebt over geboortes, overlijden, huwelijken, kinderen of andere interessante zaken over leden van de familie Te Selle. Ook als u ten behoeve van uw eigen onderzoekingen meer informatie wenst over de laatste generaties, u kunt contact opnemen met webmaster@tesellefamily.com. Wij waarderen uw inbreng en ondersteuning.

(Ga rechtstreeks naar de website genealogie)