Hoe Kan Ik Helpen?

We hebben Te Selle-materiaal nodig — foto’s, verhalen, documenten, enz.

De succesvolle voortgang van het project familiegeschiedenis Te Selle hangt niet alleen af van geïnteresseerde bezoekers aan deze website, maar vooral van de bereidheid van veel bezoekers om hun foto’s, verhalen, documenten, krantenknipsels en andere interessante stukken uit de familiegeschiedenis met anderen te delen. Een paar stukjes en beetjes archiefmateriaal van veel verschillende mensen kunnen ons voorzien van een boeiende lappendeken aan informatie over de ontwikkeling die de familie Te Selle in de loop der jaren meemaakte.  Gebruikt u voor het toezenden van informatie en bijlagen het Speciaal Contactformulier.  Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Zeg het voort!

Vertel uw familieleden over het bestaan van de familiewebsite Te Selle en moedig hen aan om ons online te bezoeken. Als u vermoedt dat zij geïnteresseerd zullen zijn in bepaalde websitepagina’s klik dan op de e-mailkoppeling aan de boven- of onderkant van de pagina om deze pagina’s naar hen te versturen. De e-mail zal ze een link geven naar de website waardoor ze al het materiaal zelf kunnen verkennen.

Wij danken u voor het doorzenden en zij zullen u op hun beurt dankbaar zijn voor nieuwe kennis over hun achtergrond.