Wapenschild

Familiewapen Te Selle

Auteur: Dirk Willem te Selle

Heeft de familie Te Selle ook een familiewapen?

Vaak moest ik bij mijn bezoeken aan de Verenigde Staten deze vraag beantwoorden. Het antwoord is heel eenvoudig: Nee! Er is nooit een wapen in gebruik geweest bij onze familie. Niet zo verwonderlijk als je weet dat onze voorouders eenvoudige boeren waren die hard moesten ploeteren op hun pachtboer-derijen om het hoofd boven water te houden. Geen edelen onder onze voorvaderen, zelfs geen eenvoudige ridders. Dus geen wapenschilden, harnassen, wapperende vaandels enz. Waarschijnlijk hadden ze wel grote sterke paarden voor het zware werk op het land. Van die grote knollen waar ook in de middeleeuwen een geharnaste ridder bovenop getakeld kon worden.

De heraldiek is een product van het middeleeuwse krijgsbedrijf. Er was een tijd dat de kleurrijke wapens de nieuwste uitvinding waren in militaire techniek. Hun verspreiding werd in die dagen ongetwijfeld met evenveel aandacht gevolgd als tegenwoordig de ontwikkeling van raketten, ruimtestations en drones. Dat bracht echter ook met zich mee dat de heraldiek, uit militair oogpunt beschouwd, op zekere dag verouderd en waardeloos was. Dat de wapens desondanks niet ten onder zijn gegaan, maar zelfs in onze moderne tijd nog een taak vervullen, is een van de merkwaardigheden van de geschiedenis geweest.

Er heeft altijd een gouden waas van geheimzinnigheid gehangen om de beeldrijke taal van de heraldiek en de wapens die zijn beschreef. In de grote stadsbibliotheek van Amsterdam kon ik oude wapenboeken opslaan en genieten van de pracht van de kleuren en symbolen. De belangstelling voor de heraldiek heb ik daarna nooit meer verloren.

Na de vragen in Amerika kreeg ik een probleem. Soms keer je terug naar de nonsens uit je jeugd. Ik studeerde geschiedenis en na mijn pensionering herlas ik nog eens mijn boeken. Ondertussen was er natuurlijk ook een computer gekomen die het mogelijk maakte wat te spelen met tekeningen. De interesse in heraldiek was niet verdwenen; de “zonden” uit mijn jeugd kwamen weer boven. Misschien had ik wel teveel tijd?
Zo probeerde ik een familiewapen voor de familie Te Selle te ontwerpen. Na verschillende andere experimenten kwam ik tenslotte uit op het bijgaande ontwerp.

Voor een meer uitgebreide toelichting op de verschillende onderdelen en de symboliek in het familiewapen van de Te Selles kunt u doorklikken op deze koppeling Beschrijving van het familiewapen.