Beschrijving van een Compleet Wapen

Generic Coat of Arms diagram

Te Selle Coat of Arms

Naam

5. Helmteken

4. Wrong

3. Dekkleden of helmkleden

2. Helm

1. Wapenschild

Wapenspreuk

 

Beschrijving van een Compleet Familiewapen Te Selle

Naam: Familienaam Te Selle

Helmteken: Hondenkop – afgeleid van het gemeente wapen van Winterswijk.
Het helmteken rust op de bovenkant van de helm, die zelf weer rust op het meest belangrijke deel van het wapen: het wapenschild. Het moderne helmteken is een voortbrengsel van de driedimensionale figuur die bovenop de helm stond van een bereden ridder. Deze figuur diende als een extra middel om de ridder te kunnen identificeren.

Wrong: Een krans, uitgevoerd in blauw en zilver.

Helm: De helm is een zgn. steekhelm die speciaal gebruikt werd in burgerlijke wapens

Helm of dekkleden: Als op een wapen een helm en een helmteken staan afgebeeld dan gaan ze gewoonlijk vergezeld van helm of dekkleden. (“lambrekijn”) Dit waren oorspronkelijk stukken stof die over de achterkant van de helm gedrapeerd waren als een gedeeltelijke bescherming tegen het zonlicht dat het in de helm en het harnas ondraaglijk warm kon maken. Bovendien konden ze tijdens het gevecht de gevolgen van de zwaardslagen enigszins verminderen. Om die reden worden de dekkleden gewoonlijk afgebeeld als gerafeld en in flarden gescheurd. De helmkleden zijn in de kleuren van het Winterswijkse wapenschild. De buitenkant van de dekkleden is daarom blauw en de binnenkant is in de kleur van het voornaamste metaal: zilver. In de heraldiek geldt de hoofdregel: altijd kleur op metaal of metaal op kleur.
Schild: Voor het schild in het familiewapen heb ik de volgende afbeeldingen en symbolen gekozen:

Bovenaan rechts: Voor deze plek heb ik het Winterswijkse gemeentewapen uitgekozen om duidelijk te laten zien dat alle Te Selles afkomstig zijn uit het dorp Winterswijk. Tot 1811 viel Winterswijk bestuurlijk onder de heerlijkheid Brede-voort. In dat jaar werd Winterswijk een zelfstandige gemeente . Met de status van zelfstandige gemeente kreeg Winterwijk ook een gemeentewapen. Dit is afgeleid van een afbeelding die voorkomt op een vaandel voor de burgerij uit 1748. Waarom op dit vaandel een hond voorkomt is niet bekend. Het zou een zogenaamd “sprekend” wapen kunnen zijn: een windhond die wijkt. Het huidige wapen wordt omschreven als: “in azuur (blauw) een springende windhond van zilver, gehalsband van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren”.

Bovenaan links: Het wapen van de provincie Gelderland. De rechter wapenhelft vertoont de Gelderse leeuw, de linker die van Gulik. Deze combinatie dateert uit de 14e eeuw toen Willem van Gulik hertog werd van Gelre. Op de enveloppes van de brieven die vanuit Amerika naar Winterswijk werden gestuurd, stond de naam van de provincie vaak groter geschreven dan die van het land. De broers Te Selle waren er trots op “Geldersen” te zijn. Hollanders woonden tenslotte in het westen van Nederland.

Onder: Een gouden boom op een zwarte ondergrond. De betekenis van de boom is enigszins complex.

  • De loofboom verbeeldt ‘de bloeiende toestand van de familie’
  • Heraldisch duidt hij ook op ‘bosbezit’
  • Als overblijfsel van de oude boomverering geldt hij ook nu nog als symbool van het “standvastig geloof”.
  • Tenslotte is de boom symbool van de familie (stam)
  • Verwant aan het geloof is de boom symbool van eenheid, want alle takken spruiten uit één stam (levenskracht)

Al deze betekenissen vormen de reden waarom de boom in het onderste gedeelte van het wapen is geplaatst.

Wapenspreuk: Semper Unitas – Altijd eenheid. Deze wapenspreuk is onder het wapen geplaatst. Nu de Nederlandse en Amerikaanse familieleden elkaar teruggevonden hebben hoop ik die die verbondenheid bewaard zal blijven.

Herziene_versie_van_het_Te_Selle_familiewapen