Plaats: Nebraska, VS

Bade – Ch. 8 – De Nederlandse Kolonie Vandaag De Dag


Holland, Nebraska began as a Dutch settlement and for years it remained strictly Dutch. lts founders tenaciousIy fought the influences of the “Melting Pot.” Today, Holland and the surrounding country is a typical Nebraska farm community, a typical American village. Imitation of superior farm methods, observation of luxuries enjoyed by other people, trade with other nationals, as well as, in later years, intermarriage with other nationals–all of these have conspired to effect the passing of the Dutch Colony, and the creation of the modern Nebraska community.

Bade – Ch. 7 – De Evolutie Van De Landbouw


Agricultural catastrophes greatly disheartened the entire settlement. Their courage, however, was strong enough for the unequal struggles, and their fortitude in every crisis through which they passed was rewarded by increased prosperity in the years that followed.

Bade – Ch. 6 – Het Onderwijs In De Pionierskolonie


The schools established in this settlement were a distinct step in the progress of the cultural development of these people. With all of the hardships endured, approximately eighteen of the earliest pupils of the Holland settlement, entered learned professions. Those who did not secure higher education, but remained in the community as farmers, business men, etc., became better and more prosperous citizens, and lived fuller and richer lives because of the elementary education they received.

Bade – Ch. 5 – Geschiedenis Van De Kerk In Holland, Nebraska


The abrogation of long established customs has not, as some feared, left the church an empty and dead institution. It is, today, far from being a hollow mockery, but is a real living, and wide awake institution. It is filled to its utmost capacity every Sunday. Respect for their church has continued to be a strong characteristic of the Dutch-Americans of the settlement at HoIIand, Nebraska.

Bade – Ch. 3 – Leven en gewoonten van de Nederlandse Pionier


De veranderingen in South Pass en de omliggende gebieden binnen de Nederlandse nederzetting zijn enorm geweest sinds de Nederlandse pionier zich voor het eerst binnen hun grenzen vestigde. In plaats van de ruwe paden en onoverbrugde beken is de gemeente goed voorzien van vele kilometers verharde en geasfalteerde wegen en een voldoende aantal stevige bruggen. Landelijke gratis leveringsroutes plaatsen de dagelijkse post bij elke boer in de nederzetting.

Bade – Ch. 2 – Immigratie en vestiging


Vanuit dit nederige begin, vanuit bijna totale armoede, en met nauwelijks een ander kapitaal dan hun vaste voornemen om de droom die hen ertoe aanzette hun vaderland te verlaten, substantieel te verwezenlijken, overwonnen deze dappere pioniers de meedogenloze krachten van de natuur en bouwden een gemeenschap van huizen die veilig is gebleven tegen de invasie van vele vijanden.

Bade – Ch. 1 – Oorsprong van de kolonisten


In het midden en het laatste deel van de negentiende eeuw waren het slechte tijden voor de landbouw in Nederland, net als elders in Europa. De huren waren hoog en de lonen laag. Veel Nederlanders kwamen op het idee dat ze in Amerika een beter thuis konden vinden en hun gezinnen een betere start in het leven konden geven dan in de overvolle steden en provincies van hun vaderland. Daarom deden zij hun bezittingen van de hand en voeren naar de Verenigde Staten, met Wisconsin als doel.

Bade – Introductie


INLEIDING < Inhoudsopgave >Volgende hoofdstuk Dit proefschrift zal een historisch beeld geven van de ontwikkeling van de kleine Nederlands-Amerikaanse nederzetting in Holland, Nebraska. Deze nederzetting ligt in het zuidoosten van Lancaster County. De organisatie van Nebraska als territorium en zijn vroege geschiedenis, inclusief de immigratiestroom tijdens de “jaren zestig”, samen met de politieke wisselvalligheden die… Read more »

Bade – Inhoudsopgave


INHOUDSOPGAVE <Terug naar “Een geschiedenis van de Nederlandse nederzetting…” [Opmerking: Deze inhoudsopgave toont de oorspronkelijke titels van het proefschrift, maar niet de oorspronkelijke paginanummers, die zijn geschrapt en vervangen door directe links naar de webpagina’s waarnaar wordt verwezen]. INLEIDING I. OORSPRONG VAN DE KOLONISTEN Een korte geschiedenis en geografie van Nederland Kenmerken van de Hollander… Read more »

Een geschiedenis van de Nederlandse nederzetting in Lancaster County, Nebraska…


Hoeveel weet u over de vroege Nederlandse kolonisten in het Amerikaanse Midwesten, van wie sommigen uw voorouders zijn? Heeft u zich ooit afgevraagd hoe die vroege Nederlandse immigranten erin slaagden huizen te bouwen, gezond te blijven, hun kinderen op te voeden, hun godsdienst te vieren, het land te bewerken en een welvarend leven op te… Read more »